Algemene voorwaarden

BETALING

U machtigt ons tot het incasseren van het cursusgeld door zich in te schrijven via deze website (‘Inschrijving geopend’) óf door uw fysieke handtekening te plaatsen op een inschrijfformulier. Deze inschrijfformulieren vindt u in de folder.

Bij voldoende belangstelling gaat uw cursus door. Het cursusgeld wordt dan automatisch geïncasseerd op de 25e van de maand waarin de cursus start, of op de 25e van de maand daarna. De Incassant ID van de Volksuniversiteit Nunspeet is NL94ZZZ400940300000.

KORTING VOOR LEDEN

Voor leden van de Volksuniversiteit geldt voor cursussen vanaf € 80,- een korting op de cursusprijs van € 7,50. Vermeld alstublieft uw lidmaatschapsnummer in het opmerkingenvak (bij het voltooien van uw bestelling via 'Inschrijving geopend>Betaal') of, als u een aanmeldformulier gebruikt, vermeld deze dan op uw formulier.

EXTRA KOSTEN

Leerboeken en materiaalkosten zijn niet opgenomen in de cursuskosten. Zie hiervoor de gegevens per cursus.

TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN

Als u het minimumloon verdient of een uitkering ontvangt, dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Nunspeet (tel. 0341-259911) of van uw eigen woonplaats.

ANNULERING

Als u zich twee weken of korter voor de aanvangsdatum van een cursus terugtrekt, bent u 75% van de cursuskosten verschuldigd. Als u zich tijdens de cursus terugtrekt (ook bij verzuim of ziekte) heeft u geen recht op restitutie.

Mocht vanuit overheidswege de cursus direct moeten stoppen, dan wordt cursusgeld van de resterende lessen, min 1 les , gerestitueerd.

LIDMAATSCHAP

De Volksuniversiteit Nunspeet is een vereniging, opgericht in 1947 met als doel het bevorderen van de algemene ontwikkeling en vorming in de ruimste zin, volledig onafhankelijk van politieke en godsdienstige richtingen.

Lidmaatschap kost € 7,50 per gezin, per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op 25 januari automatisch geïncasseerd. De Incassant ID van de Volksuniversiteit Nunspeet is NL94ZZZ400940300000.

AANMELDEN ALS LID

Stuur ons een email info@vununspeet.nl dan nemen wij contact op voor de verdere afhandeling.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door vóór 1 mei bericht te sturen naar het secretariaat. Ook wijzigingen van uw adresgegevens en/of bankgegevens ontvangen wij graag via ons secretariaat via ons e-mailadres info@vununspeet.nl .

KLACHTEN

We doen ons best om alle activiteiten goed te laten verlopen, maar toch gaat er af en toe iets mis. Een klacht is niet prettig, maar kan een aansporing zijn om zaken te verbeteren. Mocht u een klacht hebben over een activiteit van de VU Nunspeet, dan kunt u deze indienen bij de secretaris. Dat kan  per e-mail (info@vununspeet.nl). Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld.