BESTUUR EN PROGRAMMA COMMISSIE

Het bestuur en de programmacommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Mevr. M. von Reth                             voorzitter
  • Mevr. A. Koele                                   secretaris en cursus administratie
  • Dhr. A. Bouwman                               penningmeester
  • Dhr. H.J. Verduin                                coördinator programmacommissie
  • Dhr. G. Drost                                      lid programmacommissie
  • Mevr. N. Rambonnet                          lid programmacommissie                   
  • Dhr. H Kleijn                                       lid programmacommissie
  • Mevr. C. van Hal                                lid programmacommissie
  • Mevr. A. Hendriks-Mouw                   layout en productie brochure